Wij staan voor continu verbeteren van bedrijfsvoering

Doel van de Kwaliteitskring Midden en West Brabant is het bevorderen van kennis van kwalitatieve bedrijfsvoering alsmede de toepassing daarvan bij bedrijven, instellingen en organisaties. Dit bereiken we door 6 x per jaar een lezing of workshop op het gebied van kwaliteit te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten is er volop gelegenheid om interactief te reageren op de verkregen informatie en met vakgenoten ervaringen uit te wisselen.

Toekomstige evenementen

 1. Flowserve Bedrijfsbezoek

  13 juni - 14:30 - 17:30
 2. September “webinar-maand”

  5 september - 09:00 - 21:30
 3. Brabants Kwaliteitscongres

  10 oktober - 12:00 - 17:30
 4. Themabijeenkomst ‘Klantgericht organiseren’

  7 november - 08:30

Kennismaken

Het bestuur van de Kwaliteitskring Midden- en West-Brabant nodigt een ieder die belangstelling heeft voor het verbeteren van de bedrijfsvoering van de eigen organisatie van harte uit om geheel vrijblijvend kennis te maken met de KMWB.

Bedrijfsbezoek én ALV, 22 februari jl.

Een bijeenkomst om niet snel te vergeten! Met zo'n 20 leden waren we op 22 februari jl. te gast bij iHomer, een bijzonder succesvolle IT adviesgroep met een 20 m/v groot team, dat volledig zelfsturend te werk gaat. Oprichter Dick Stegeman gaf een meer dan boeiende inkijk in zijn eigenzinnige visie op bedrijfsvoering en 'zijn' organisatie. Aansluitend was er een ALV waarin we afscheid namen van het oude bestuur en kennismaakten met het nieuwe bestuur. Lees hier de verslagen>