Wij staan voor continu verbeteren van bedrijfsvoering

Doel van de Kwaliteitskring Midden en West Brabant is het bevorderen van kennis van kwalitatieve bedrijfsvoering alsmede de toepassing daarvan bij bedrijven, instellingen en organisaties. Dit bereiken we door 6 x per jaar een lezing of workshop op het gebied van kwaliteit te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten is er volop gelegenheid om interactief te reageren op de verkregen informatie en met vakgenoten ervaringen uit te wisselen.

Kennismaken

Het bestuur van de Kwaliteitskring Midden- en West-Brabant nodigt een ieder die belangstelling heeft voor het verbeteren van de bedrijfsvoering van de eigen organisatie van harte uit om geheel vrijblijvend kennis te maken met de KMWB.

Bedrijfsbezoek én ALV, 22 februari a.s.

Hoe lijkt jou dat... samen met een aantal Q&A pro's een uniek bedrijfsbezoek brengen aan iHomer, een bijzonder succesvolle IT adviesgroep met een 20 m/v groot team, dat volledig zelfsturend te werk gaat. Boeiend! Met aansluitend een ALV waarin we afscheid nemen van het huidige-, en kennismaken met het nieuwe bestuur. Hier aanmelden >