KOM JIJ HET BESTUUR VERSTERKEN ?

Vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan het organiseren van waardevolle bijeenkomsten voor de leden van onze kwaliteitskring?  Dan verwelkomen we je graag in het bestuur!

Om de continuïteit van de kwaliteitskring te borgen hebben we op korte termijn versterking in het bestuur nodig. 

Iedere bijdrage is welkom! Dit kan varieren van het vastleggen van de locatie, het voorbereiden van een evenement, de ledenadministratie, het bijhouden van de website of het verzorgen van de ledenadministratie. 

Kom jij ons helpen? Stuur dan een bericht naar voorzitter@kmwb.nl

 

WIJ STAAN VOOR CONTINU VERBETEREN VAN BEDRIJFSVOERING

Doel van de Kwaliteitskring Midden en West Brabant is het bevorderen van kennis van kwalitatieve bedrijfsvoering alsmede de toepassing daarvan bij bedrijven, instellingen en organisaties. Dit bereiken we door 6 x per jaar een lezing of workshop op het gebied van kwaliteit te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten is er volop gelegenheid om interactief te reageren op de verkregen informatie en met vakgenoten ervaringen uit te wisselen.

 

Recente activiteiten


Themabijeenkomst 'In progress 2019' op 2 april 2019


Na een welkom van de voorzitter van de KMWB, in het bijzonder aan de nieuwe gezichten en aan de gastsprekers van Q-consult Progress Partners, gaan we eerst even speeddaten, een goede manier om je netwerk te verbreden en met nieuwe inzichten kennis te maken.
Daarna start het inhoudelijk deel, bestaande uit twee interessante en actuele onderwerpen die achtereenvolgens worden behandeld op deze themabijeenkomst:

1. Met Agile en Daily Scrum als visueel managementsysteem effectief communiceren en snel inspelen op veranderingen, door Remko Tieman.

2. Data Analytics en KPI’s voor de volgende stap in de beheersing van kwaliteit en processen (voor ISO), waarmee je complexiteit de baas blijft, door Jan Telman en Melinda van den Berg.

De bijeenkomst werd besloten met een maaltijd, die veel kansen bood tot netwerken en dus kennismaking met collega’s uit andere sectoren.

Lees hier het volledige verslag van de bijeenkomst (alleen voor leden).

Bekijk hier de presentaties (alleen voor leden).

ALV en bedrijfsbezoek op 25 februari 2019


Lees hier het artikel over het bedrijfsbezoek bij Van den Bergh & Co.

Kwaliteitscongres 2018


In September hebben we alweer het 5e kwaliteitscongres georganiseerd. Het programma is goed ontvangen waarbij in ontspannen maar georganiseerde setting in gegaan werd op "Risicosturing + Leiderschap = Risicoleiderschap " door Martin van Staveren en met Theater van de Ikken gekeken werd naar de verschillende subpersonen in ons.

De gekozen onderwerpen van dit congres waren gekozen naar eerder navraag bij de leden mbt interesses. Daarbij werd tijdens de beide presentaties en workshops de link naar het andere onderwerp gelegd.  

Het doel van Theater van de Ikken was onder andere dat we ons realiseren dat in een ieder van ons, meerdere subpersonen zitten, wat tot verschillende inzichten kan leiden. En dat daardoor een ieder vanuit zijn/haar uitgangspunt met de beste bedoelingen en met eigen logica zaken benadert.

In de workshop bij Martin van Staveren was de opdracht om in groepjes na te denken over accentverschillen bij risico  benadering; welke accent in benadering helpt (jou)?, waarom & hoe? en welke vaardigheden heb je daarbij nodig?

Dit zeiden de deelnemers:

  • "Inspirerend, praktijkgericht, altijd weer waardevol om met andere kwaliteitsmensen te spreken en ervaringen uit te wisselen."
  • "De combinatie van presentatie en workshop is prettig en het versterkt elkaar. Er was voldoende interactie (mogelijk)."
  • "Vooral op een andere manier naar zaken kijken vind ik leerzaam."

Zie de link voor terugkijken van presentatie en workshop over Risicoleiderschap  

Evenementen

Januari 2020

SqEME PROCESMANAGEMENT en ALV
Etten-Leur Campus, Mon Plaisir 89, 4879 AM Etten-Leur

Kennismaken

Het bestuur van de Kwaliteitskring Midden- en West-Brabant nodigt een ieder die belangstelling heeft voor het verbeteren van de bedrijfsvoering van de eigen organisatie van harte uit om geheel vrijblijvend kennis te maken met de KMWB. Kom dan op onze volgende activiteit.
 

Aanmelden als introducé 

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo