Route:  
  1. Home
  2. Agenda
  3. Impressies

Het belang van normontwikkeling van managementsystemen


ISO 9001 is niet voor niets de meest-gebruikte norm wereldwijd. Het onderstreept het vertrouwen over het proces van normalisatie en de daardoor gerealiseerde harmonisatie van producten en diensten. Hoewel bedrijven via ISO 9001 de kwaliteit van hun product, proces of dienst borgen, is het proces achter de norm – en hoe dat geborgd is – niet bekend. Ortwin Costenoble, senior consultant bij NEN, is in deze lezing hierop ingegaan. Ook heeft hij de gedachtegang achter de interne harmonisatie bij ISO voor managementsystemen uitleggen. Hoe deze zogenaamde high-level structuur, HLS, ook voor bedrijven een hulp kan zijn om verschillende eisen uit hun omgeving in te passen. Dit zowel op managementniveau als op de werkvloer. Verder is Ortwin kort ingegaan op hoe NEN de toekomst ziet van managementprocessen en wat er aan normen is of komt dat de weerbaarheid en flexibiliteit van een organisatie in de huidige tijd kan helpen. En hoe een veelal als rigide gezien proces van normontwikkeling aanleiding kan zijn om de juiste organisatieontwikkeling in gang te zetten. Zie de presentatie uit de zoomsessie

 

Hoe creëer je met duurzaamheid waarde voor je bedrijf - 17 maart 2021


Verzorgt door Björn Peters (SDG Expert), Wim Hoogbergen (continu verduurzamer) en voltallige bestuur en deelnemers.

We hadden vandaag 19 inschrijvingen. Doelen voor vanmiddag: Hoe krijg ik als kwaliteitsmanager duurzaamheid op de agenda? Hoe creëer ik urgentie binnen het bedrijf. En hoe zorgen we ervoor dat er geld mee wordt verdient. EN NETWERKEN.

Start was een voorstel ronde van alle deelnemers; wat betekent duurzaamheid voor je, wat doet je bedrijf aan duurzaamheid en wat is voor jou de grootste uitdaging op het dit gebied. Het thema duurzaamheid was voor alle deelnemers actueel, de uitdagingen lagen wel op verschillende vlakken, oa.:

- wij investeren veel in duurzaamheid, ook door eisen van de klanten maar de klant wil hier niet voor betalen.
- het management wil duurzaamheid uitrollen en hier in investeren, hoe krijg ik het van boardroom naar de werkvloer?
- de directie roept om duurzaamheid, maar het blijft bij een paar elektische auto's, investeren in duurzame productiemiddelen of processen worden niet gedaan.

Wim heeft in zijn presentatie alles wat je moet weten over Sustainable Development Goals (SDG’s) en hoe creeer je waarde met duurzaamheid kort toegelicht. Björn is dieper ingegaan op stappenplan voor strategische implementatie op weg  naar meervoudige waarde creatie. De presentaties kan je hier downloaden. Presentatie Wim & presentatie Björn.

In de workshop  zijn deze thema's in 2 groepen verder bespoken en metname stap 1 van het model.  Hoe creëer ik urgentie binnen het bedrijf.

Alle deelnemers en organisatie bedankt voor de input en samenwerking.

 

Boekbespreking: De onbevreesde Organisatie - 26 januari 2021


Sylvie van der Laar neemt de deelnemers bij de hand en leidt ze door het inspirerende boek: De onbevreesde organisatie. Het boek maakt duidelijk dat een onbevreesde organisatie een effectievere en beter presterende organisatie is. Een onbevreesde organisatie is;

“Een werkomgeving waar medewerkers zich op hun gemak voelen, het gevoel hebben dat ze fouten mogen maken en vrijelijk met elkaar van gedachten kunnen wisselen is een voedingsbodem voor innovatie en groei. Harvard-professor Amy Edmondson deed jarenlang onderzoek naar wat zij ‘psychologische veiligheid’ noemt, en verwerkte haar bevindingen in het boek: ‘De onbevreesde organisatie’.

De online workshop over dit boek was een combinatie van theorie en interactie. Zo namen we kennis van de belangrijkste inzichten uit het boek én maakte je een concrete koppeling met jouw praktijksituatie. Tijdens de online workshop zijn we in ‘breakoutroom’s in kleine groepje aan de slag gegaan met een oefening of een verdiepende vraag. De combinatie van theorie en interactie zorgde ervoor dat inzichten écht gingen ‘leven’, concreter worden en daardoor beter beklijven”.

Webinar EZ-factory: hoe apps de operator kunnen helpen en het bedrijf beter laten presteren? 8 december 2020


KMWB_EZfactoryHet dagelijks werk van operators op de werkvloer gemakkelijker maken door het gebruik van digitale oplossingen. De oprichters van EZ Factory hebben jaren op de werkvloer samen met operators gewerkt en verbeterd. Daar zagen ze steeds dezelfde uitdagingen op de werkvloer:

* Weinig inzicht in veiligheid, doordat papieren taakregistraties en audits moeilijk te monitoren zijn
* Veel kwaliteitsissues, doordat kerntaken niet op tijd of juist worden uitgevoerd met als resultaat een afwijkende productkwaliteit of zelfs recalls
* Lage productiviteit per operator, doordat het uitvoeren en opvolgen van papieren checklijsten en audits veel tijd en energie kost
* Veel storingen, doordat eerstelijns onderhoud matig wordt uitgevoerd bij gebrek aan overzicht
* Weinig direct duidelijke en up-to-date instructies voor operators
* Weinig procesverbetering, doordat operators de juiste tools missen om continu verbeteren mogelijk te maken
* Operators voelen zich geen eigenaar van de machine, omdat ze weinig invloed hebben op verbetering

 

Bedrijfsbezoek Ambulancedienst RAV Brabant Midden-West-Noord op 26 november 2019


Het zal je maar gebeuren.... met spoed naar het ziekenhuis! En dan staat er ineens een ambulance-auto voor je deur!

Het kàn ons allemaal overrkomen. En als kwaliteitsfunctionaris wil je natuurlijk weten hoe ze hun paraatheid regelen, welke risico's allemaal onderkend en beheerst moeten worden als iedere seconde telt...

Tijdends het bezoek aan de Ambulancedienst in Den Bosch heeft dit de revue gepasseerd.

Lees hier het artikel over het bedrijfsbezoek.

Ambulancedienst

RAV logo

QESH-event op 24 september 2019


Op 24 september vond het eerste QESH 4.0 event plaats in Scherpenzeel. Dit event werd georganiseerd door de gezamenlijke Nederlandse Kwaliteitskringen. 

achterkantQESH4.0

QESH 4.0

10e Business Improvement Event 2019 op 20 juni 2019


Geslaagd 10e Business Improvement Event

Tijdens de 10e editie van het Business Improvement Event van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) is Fred Brands, Senior Manager Q&C-CISO bij Joh. Enschedé Amsterdam BV, uitgeroepen tot Business Improvement Manager van 2019. De publieksprijs, die dit jaar voor de zesde keer werd uitgereikt, werd gewonnen door Willem Geuke, senior QA-engineer bij Flowserve BV.

willemgeuke

Publieksprijs voor Willem Geuke

De publieksprijs is gewonnen door Willem Geuke. Willem noemt zichzelf 'verbeteraar' en geeft als Black Belt leiding aan diverse verbeterteams. Zijn case: 'Verhoog de leverbetrouwbaarheid' is één van zijn verbeterprojecten. Volgens de jury heeft Willem zich gekenmerkt als: 'zeer kundig en vooral een kartrekker en verbinder die zijn team optimaal in kracht weet te zetten en succesen ook weet te vieren'. Op de slotvraag van de dagvoorzitter Gerard Berendsen, 'wat is je leerervaring?', gaf Willem aan dat het telkens opnieuw kunnen toepassen van zijn Black Belt-kennis tot susses leidt - en vooral tot veel plezier.

Webinar Risicomanagement beleg je niet zomaar op 4 juni 2019


Risicomanagement

Op 4 juni heeft Frank Tabbers een webinar verzorgd over Risicogestuurd ondernemen.

Hierbij zijn de verschillende aspecten welke bij risicomanagement komen kijken door Frank uitgelicht.
Bekijk hier de presentatie.

Themabijeenkomst 'In progress 2019' op 2 april 2019


Na een welkom van de voorzitter van de KMWB, in het bijzonder aan de nieuwe gezichten en aan de gastsprekers van Q-consult Progress Partners, gaan we eerst even speeddaten, een goede manier om je netwerk te verbreden en met nieuwe inzichten kennis te maken.
Daarna start het inhoudelijk deel, bestaande uit twee interessante en actuele onderwerpen die achtereenvolgens worden behandeld op deze themabijeenkomst:

1. Met Agile en Daily Scrum als visueel managementsysteem effectief communiceren en snel inspelen op veranderingen, door Remko Tieman.

2. Data Analytics en KPI’s voor de volgende stap in de beheersing van kwaliteit en processen (voor ISO), waarmee je complexiteit de baas blijft, door Jan Telman en Melinda van den Berg.

De bijeenkomst werd besloten met een maaltijd, die veel kansen bood tot netwerken en dus kennismaking met collega’s uit andere sectoren.

Lees hier het volledige verslag van de bijeenkomst (alleen voor leden).

Bekijk hier de presentaties (alleen voor leden).

ALV en bedrijfsbezoek op 25 februari 2019


Lees hier het artikel over het bedrijfsbezoek bij Van den Bergh & Co.

Kwaliteitscongres 2018


In September hebben we alweer het 5e kwaliteitscongres georganiseerd. Het programma is goed ontvangen waarbij in ontspannen maar georganiseerde setting in gegaan werd op "Risicosturing + Leiderschap = Risicoleiderschap " door Martin van Staveren en met Theater van de Ikken gekeken werd naar de verschillende subpersonen in ons.

De gekozen onderwerpen van dit congres waren gekozen naar eerder navraag bij de leden mbt interesses. Daarbij werd tijdens de beide presentaties en workshops de link naar het andere onderwerp gelegd.  

Het doel van Theater van de Ikken was onder andere dat we ons realiseren dat in een ieder van ons, meerdere subpersonen zitten, wat tot verschillende inzichten kan leiden. En dat daardoor een ieder vanuit zijn/haar uitgangspunt met de beste bedoelingen en met eigen logica zaken benadert.

In de workshop bij Martin van Staveren was de opdracht om in groepjes na te denken over accentverschillen bij risico  benadering; welke accent in benadering helpt (jou)?, waarom & hoe? en welke vaardigheden heb je daarbij nodig?

Dit zeiden de deelnemers:

  • "Inspirerend, praktijkgericht, altijd weer waardevol om met andere kwaliteitsmensen te spreken en ervaringen uit te wisselen."
  • "De combinatie van presentatie en workshop is prettig en het versterkt elkaar. Er was voldoende interactie (mogelijk)."
  • "Vooral op een andere manier naar zaken kijken vind ik leerzaam."

Zie de link voor terugkijken van presentatie en workshop over Risicoleiderschap  

Logo Coca-Cola European Partners Netherlands BV
Logo Result Laboratorium C.V.
Logo De duurzame eik
Logo De Klerk Waterbouw BV
Logo De Vries Werkendam B.V.
Logo Metaalwerken Bergen op Zoom B.V.
Logo Cosun Beet Company
Logo Bravis Ziekenhuis
Logo Office&me
Logo Q4All
Logo SoliPharma B.V.
Logo Schönherr Kwaliteitsadvies
Logo Caligen Europe BV
Logo Surplus Zorg
Logo Waterschap Brabantse Delta
Logo Vinçotte Nederland B.V.
Logo GGD West Brabant
Logo AVANS Hogeschool
Logo Gemeente Breda
Logo Leonoor de Geus | organisatieadvies
Logo Varco BJ Oil Tools BV
Logo Curio
Logo Gemeente Etten-Leur
Logo CALDERYS The Netherlands B.V.
Logo Strikolith B.V.
Logo R.A.V. Brabant Midden-West-Noord
Logo Censor
Logo ID Logistics Tilburg B.V.
Logo CurTec Nederland B.V.
Logo Gemeente 's Hertogenbosch Beheer en Programmering Openbare Rui
Logo Inception BV
Logo Shell
Logo Movement4you
Logo FujiFilm Manufacturing Europe BV Library Services
Logo GVT Transport & Logistics BV