Route:  
  1. Home
  2. Agenda
  3. Impressies

Bedrijfsbezoek Ambulancedienst RAV Brabant Midden-West-Noord op 26 november 2019


Het zal je maar gebeuren.... met spoed naar het ziekenhuis! En dan staat er ineens een ambulance-auto voor je deur!

Het kàn ons allemaal overrkomen. En als kwaliteitsfunctionaris wil je natuurlijk weten hoe ze hun paraatheid regelen, welke risico's allemaal onderkend en beheerst moeten worden als iedere seconde telt...

Tijdends het bezoek aan de Ambulancedienst in Den Bosch heeft dit de revue gepasseerd.

Lees hier het artikel over het bedrijfsbezoek.

Ambulancedienst

RAV logo

QESH-event op 24 september 2019


Op 24 september vond het eerste QESH 4.0 event plaats in Scherpenzeel. Dit event werd georganiseerd door de gezamenlijke Nederlandse Kwaliteitskringen. 

achterkantQESH4.0

QESH 4.0

10e Business Improvement Event 2019 op 20 juni 2019


Geslaagd 10e Business Improvement Event

Tijdens de 10e editie van het Business Improvement Event van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) is Fred Brands, Senior Manager Q&C-CISO bij Joh. Enschedé Amsterdam BV, uitgeroepen tot Business Improvement Manager van 2019. De publieksprijs, die dit jaar voor de zesde keer werd uitgereikt, werd gewonnen door Willem Geuke, senior QA-engineer bij Flowserve BV.

willemgeuke

Publieksprijs voor Willem Geuke

De publieksprijs is gewonnen door Willem Geuke. Willem noemt zichzelf 'verbeteraar' en geeft als Black Belt leiding aan diverse verbeterteams. Zijn case: 'Verhoog de leverbetrouwbaarheid' is één van zijn verbeterprojecten. Volgens de jury heeft Willem zich gekenmerkt als: 'zeer kundig en vooral een kartrekker en verbinder die zijn team optimaal in kracht weet te zetten en succesen ook weet te vieren'. Op de slotvraag van de dagvoorzitter Gerard Berendsen, 'wat is je leerervaring?', gaf Willem aan dat het telkens opnieuw kunnen toepassen van zijn Black Belt-kennis tot susses leidt - en vooral tot veel plezier.

Webinar Risicomanagement beleg je niet zomaar op 4 juni 2019


Risicomanagement

Op 4 juni heeft Frank Tabbers een webinar verzorgd over Risicogestuurd ondernemen.

Hierbij zijn de verschillende aspecten welke bij risicomanagement komen kijken door Frank uitgelicht.
Bekijk hier de presentatie.

Themabijeenkomst 'In progress 2019' op 2 april 2019


Na een welkom van de voorzitter van de KMWB, in het bijzonder aan de nieuwe gezichten en aan de gastsprekers van Q-consult Progress Partners, gaan we eerst even speeddaten, een goede manier om je netwerk te verbreden en met nieuwe inzichten kennis te maken.
Daarna start het inhoudelijk deel, bestaande uit twee interessante en actuele onderwerpen die achtereenvolgens worden behandeld op deze themabijeenkomst:

1. Met Agile en Daily Scrum als visueel managementsysteem effectief communiceren en snel inspelen op veranderingen, door Remko Tieman.

2. Data Analytics en KPI’s voor de volgende stap in de beheersing van kwaliteit en processen (voor ISO), waarmee je complexiteit de baas blijft, door Jan Telman en Melinda van den Berg.

De bijeenkomst werd besloten met een maaltijd, die veel kansen bood tot netwerken en dus kennismaking met collega’s uit andere sectoren.

Lees hier het volledige verslag van de bijeenkomst (alleen voor leden).

Bekijk hier de presentaties (alleen voor leden).

ALV en bedrijfsbezoek op 25 februari 2019


Lees hier het artikel over het bedrijfsbezoek bij Van den Bergh & Co.

Kwaliteitscongres 2018


In September hebben we alweer het 5e kwaliteitscongres georganiseerd. Het programma is goed ontvangen waarbij in ontspannen maar georganiseerde setting in gegaan werd op "Risicosturing + Leiderschap = Risicoleiderschap " door Martin van Staveren en met Theater van de Ikken gekeken werd naar de verschillende subpersonen in ons.

De gekozen onderwerpen van dit congres waren gekozen naar eerder navraag bij de leden mbt interesses. Daarbij werd tijdens de beide presentaties en workshops de link naar het andere onderwerp gelegd.  

Het doel van Theater van de Ikken was onder andere dat we ons realiseren dat in een ieder van ons, meerdere subpersonen zitten, wat tot verschillende inzichten kan leiden. En dat daardoor een ieder vanuit zijn/haar uitgangspunt met de beste bedoelingen en met eigen logica zaken benadert.

In de workshop bij Martin van Staveren was de opdracht om in groepjes na te denken over accentverschillen bij risico  benadering; welke accent in benadering helpt (jou)?, waarom & hoe? en welke vaardigheden heb je daarbij nodig?

Dit zeiden de deelnemers:

  • "Inspirerend, praktijkgericht, altijd weer waardevol om met andere kwaliteitsmensen te spreken en ervaringen uit te wisselen."
  • "De combinatie van presentatie en workshop is prettig en het versterkt elkaar. Er was voldoende interactie (mogelijk)."
  • "Vooral op een andere manier naar zaken kijken vind ik leerzaam."

Zie de link voor terugkijken van presentatie en workshop over Risicoleiderschap