Route:  
  1. Home

Klantgericht organiseren door "openhartigheid" aanpak

Locatie:
EL Campus, Etten-Leur
Datum:
Dinsdag 21 november 2017
Ontvangst:
13:30 uur
Aanvang:
14:00 uur
Einde:
17:00 uur

Openhartigheid als sleutel voor een duurzaam kwaliteitsdenken?

Hoe zou de kwaliteitsfunctie eruit zien als mensen vanuit een intrinsieke motivatie aan kwaliteit werken?  Met “Openhartigheid” inspireren we mensen tot veranderingen door die uit henzelf  te laten komen, gedreven vanuit hun basisbehoeften.

Met zulke veranderingen voelen ze zich verbonden, die hebben immers betekenis voor hen. Veranderingen die gedreven worden door de mensen zelf zullen niet tot weerstand maar tot initiatief leiden. Waarom? Ze vinden die veranderingen belangrijk, omdat die aansluiten op wat ze innerlijk nodig hebben. Openhartigheid is de houding waarbij we deze emoties en behoeften niet uit de weg gaan, maar ze zien als kans voor ontwikkeling. En er dus vrij over spreken. Met zo’n openhartige houding is veel te bereiken, ook op het terrein van kwaliteitsmanagement!

 

Ben je nieuwsgiering geworden naar Openhartigheid?

Tijdens de KMWB bijeenkomst van 21 november a.s. zullen 

Peter Rhebergen en Dirk Mulder

jullie in een workshop deelgenoot maken van hun aanpak met “Openhartigheid” en jullie deze laten ervaren.

 

Operations Management m.b.v. lean management: kwaliteit als ziel;

 - Duurzaam ondernemen: nieuwe businessmodellen;

 - Hoe profileer je jouw (kwaliteits) afdeling.

 

Meer achtergrondinformatie over “Openhartigheid” kunnen jullie vinden op www.openhartigheid.nl