Route:  
 1. Home
 2. QESH Events

BKC 2016


Impressie Brabants Kwaliteitscongres 11 oktober 2016 te Breda

Het derde Brabants Kwaliteitscongres op 11 oktober jl. werd een succes. Als we de ruim 50 deelnemers goed hebben beluisterd is het thema ‘Get inspired’ meer dan waargemaakt. Bestuurslid Jeanne-Marie van den Acker schreef een verslag van een geslaagde middag, met twee zéér inspirerende sprekers/workshop-moderatoren.

1. Inleiding

‘Get inspired’ om succesvol te veranderen was de oproep voor het 3e Brabants kwaliteitscongres op 11 oktober 2016 aan de leden van de Kwaliteitskring Midden- en West-Brabant en andere belangstellenden. En’inspired’ werden we door de kwaliteit van het programma, twee topsprekers met een uitstekend verhaal en aansluitend workshops om te oefenen met andere manieren om een probleem te benaderen. En dat valt niet mee als je je lang geleden een andere manier van denken en een andere systematiek eigen hebt gemaakt om problemen te lijf te gaan. In het programmaboekje van het congres zijn behalve het programma ook de hand-outs van de presentaties opgenomen.

2. Opening kwaliteitscongres

De KMWB bestaat dit jaar 35 jaar en is nog steeds springlevend en voortdurend in beweging. Dagvoorzitter Reinoud van Assendelft de Coningh, voormalig commercieel directeur Efteling, memoreert dit feit en verwijst bij opening van het congres naar het boek van Paulo Coelho,’De Alchemist’ over spirituele wijsheid: ‘Als nomaden dolen wij door een eindeloze woestijn om tenslotte die ene plek te bereiken waar ook ons hart zich bevindt’. De enige verplichting van een mens is zijn eigen legende waar te maken. Wat kan ik doen en wat kan mijn bedrijf doen om mijn legende waar te maken? Want Volvo verkoopt geen auto´s, maar vertrouwen en dat is veel moeilijker. Inspiratie voor de zoektocht naar het antwoord op de vraag: Doet mijn bedrijf ertoe? Doe ik ertoe? Hoe kan ik een succesvolle bijdrage leveren? vind je binnen de KMWB en mogelijk vandaag op dit congres!

3. Reinventing organizations (naar het boek van Frederic Laloux, 2016 4e druk)

Spreker Jos Rovers houdt zich bezig vanuit zijn eigen organisatie´ Het eerste huis` met transformatieprocessen voor mensen en organisaties. Waarom is dit thema nu zo belangrijk? De spreker toont een tabel die laat zien dat gemiddeld slechts 13% van de werknemers wereldwijd zich betrokken voelt bij het bedrijf waarin ze werken, 87% voelt zich dus niet betrokken. In Nederland voelt zelfs 91% zich niet betrokken. We weten dat betrokkenheid en tevredenheid belangrijke graadmeters zijn voor de band van de medewerker met het bedrijf.
In antwoord hierop pleit Rovers voor een bedrijfsfilosofie die je leert anders naar je organisatie te kijken met drie centrale doorbraken als: zelfsturing, heelheid (ons mens-zijn uitnodigen op het werk) en evolutionair doel. Deze bedrijfsfilosofie gaat uit van de vraag: ´Wat zijn we IN deze organisatie?´ i.p.v. ´Wat doen we hier? Waarom werk JIJ hier, Wat voeg je toe? Werken aan de organisatie i.p.v. werken in de organisatie.

– Evolutie in organisatieontwikkeling
Rovers schetst vervolgens een evolutie van organisatieontwikkeling in zes fasen:
van fase 1 magisch magenta (stam met stamoudste als leider o.b.v. positie en afkomst, familie, vriendenclub, buurtvereniging), naar tenslotte fase 6 evolutionair cyaan (gestructureerde zelforganisatie, de organisatie als levende entiteit: dynamisch, altijd in beweging, geen hiërarchische piramide).

– Kenmerken van een cyaan gestructureerde zelforganisatie:

 1. Streeft naar werkbare oplossingen: niemand is het niet eens of oneens (consent model) i.p.v. de enige beste oplossing (consensus model);
 2. Gedistribueerd leiderschap i.p.v. gedelegeerd leiderschap;
 3. Werken AAN de organisatie i.p.v. werken IN de organisatie;
 4. Roloverleg i.p.v. werkoverleg, vertrouwen in medewerkers i.p.v. controleren;
 5. Gebaseerd op collectieve intelligentie in een team;
 6. Spanning is brandstof voor het proces om een stap verder te komen: “dit is mijn spanning en dit heb ik nodig om hieruit te komen….”;
 7. Bevordert radicale transparantie in de organisatie, vaagheid neemt af;
 8. Leiderschap neemt toe, management neemt af;
 9. Sturing door ‘t team en door rollen: gelijkwaardige relaties: experimenteren en leren;
 10. De structuur ontwikkelt zich voortdurend.
 11. Op dit moment zijn er ca. 35 zelfsturende organisaties in Nederland cyaan georganiseerd: Buurtzorg, ABN Amro… Effecten op kortere termijn zijn positief, op langere termijn nog niet bekend.

4. Strength-based veranderstrategieën i.r.t. kwaliteitsverbetering

Spreker David Shaked behandelt een pakket van gereedschappen en methoden voor organisatieverbetering, die effectief zijn gebleken. Zijn motto is: `creating containers for fresh thinking, uplifting individuals, teams and organizations`. David maakt met ons een tocht langs: appreciative inquiry (vertrekt vanuit een positieve vraagstelling: “waar ben je trots op?”), positive deviance (op zoek gaan naar positieve waarden in het proces i.p.v. op zoek te gaan naar verspilling), solution focused coaching (wat is de kleinste stap die je kunt zetten om voorwaarts te bewegen?). Bij wijze van voorbeeld vertelt hij uit eigen ervaring een voorbeeld van een coaching trip, waarbij de coach tenminste 5x de vraag stelt wat hij nodig heeft om een stap te kunnen zetten totdat hij het eureka-moment bereikt en van de twee methoden, die hij onderling wil verbinden, alles uitprint, op de grond voor zich legt en bezig gaat om punten met elkaar te verbinden. Dit leverde verrassend goede inzichten, een basis voor het boek dat hij wilde gaan schrijven: `Strenght based lean six sigma`.

Hij illustreert zijn betoog aan de hand van “A nice downward spiral”: Welke problemen hebben we? Wat is hier inefficiënt? Waarin zit de verspilling? Hoe kunnen we probleem x vermijden? Wat werkt niet goed? Wie doet zijn werk niet goed? Waarop moeten we bezuinigen? Enz. enz. versus “a nice forward spiral”, die uitgaat van een positieve vraagstelling: Wat werkt? Of heeft gewerkt? Wat is mogelijk of wenselijk? Wanneer werkte het´t beste? Wat bevordert vooruitgang’? Wat is bruikbaar? Wie heeft iets goed gedaan en wat kunnen we daarvan leren?

Conclusie: Een andere mindset met een positieve insteek levert meer betrokkenheid van medewerkers en is daarmee een betere manier om kwaliteitsverbeteringen door te voeren en het bedrijf/ de instelling te helpen excelleren. Van successen kunnen we evenveel leren als van klachten, zo niet meer. De benadering biedt ook handvatten voor ‘t dagelijks leven buiten het werk.

5. Workshops en kennisquiz

In twee achtereenvolgende workshops, eveneens verzorgd door Jos Rovers en David Shaked, gaan we in groepen uiteen voor een praktische oefening, die handvatten geeft voor de dagelijkse praktijk.
Plenair is vervolgens o.l.v. de voorzitter van de programmacommissie: Wim van Veen, een kennistoets afgenomen (telefonisch stemmen via kahoot) en een evaluatievraag over het congres. Degene met de beste score op de kennisvragen, krijgt een boek naar keuze van een van sprekers. Uit de respons op de laatste vraag, bleek een goede waardering voor inhoud en organisatie van het Brabants Kwaliteitscongres, een opsteker voor de KMWB. Ook was geregeld dat congresdeelnemers uit de zorgsector, accreditatiepunten konden krijgen voor deelname aan dit congres.

6. Sluiting

De dagvoorzitter sluit af met enkele hoofdlijnen:
– Zelfsturing leidt tot creativiteit;
– Bedrijven worden veel transparanter naar hun medewerkers (vgl. Ikea, Efteling);
– Het collectieve wij-gevoel zorgt voor excellente ondernemingen;
De dagvoorzitter dankt de sprekers en wenst alle congresgangers veel succes bij het zetten van een volgende stap, hoe klein dan ook… en nodigt uit het glas nog even met elkaar te heffen! De programmacommissie dankt ook de bedrijven die enkele ‘giveaways’ ter beschikking stelden om uit te delen.

Logo Coca-Cola European Partners Netherlands BV
Logo Result Laboratorium C.V.
Logo De duurzame eik
Logo De Klerk Waterbouw BV
Logo De Vries Werkendam B.V.
Logo Metaalwerken Bergen op Zoom B.V.
Logo Cosun Beet Company
Logo Bravis Ziekenhuis
Logo Office&me
Logo Q4All
Logo SoliPharma B.V.
Logo Schönherr Kwaliteitsadvies
Logo Caligen Europe BV
Logo Surplus Zorg
Logo Waterschap Brabantse Delta
Logo Vinçotte Nederland B.V.
Logo GGD West Brabant
Logo AVANS Hogeschool
Logo Gemeente Breda
Logo Leonoor de Geus | organisatieadvies
Logo Varco BJ Oil Tools BV
Logo Curio
Logo Gemeente Etten-Leur
Logo CALDERYS The Netherlands B.V.
Logo Strikolith B.V.
Logo R.A.V. Brabant Midden-West-Noord
Logo Censor
Logo ID Logistics Tilburg B.V.
Logo CurTec Nederland B.V.
Logo Gemeente 's Hertogenbosch Beheer en Programmering Openbare Rui
Logo Inception BV
Logo Shell
Logo Movement4you
Logo FujiFilm Manufacturing Europe BV Library Services
Logo GVT Transport & Logistics BV