Route:  
  1. Home
  2. Netwerk
  3. Kwaliteitskringen Nederland

Kwaliteitskringen Nederland


Als lid van de KMWB kunt u bijeenkomsten van de kwaliteitskringen door het hele land volgen.

Op de landkaart ziet u welke kwaliteitskringen er zijn. Kwaliteitskringen zijn laagdrempelige platformen waar bewustwording van integraal kwaliteitsmanagement kan inspireren om te excelleren.

Vraag en aanbod, uitwisseling van ervaringen, netwerkverbreding en kennisverrijking ten gunste van de bedrijfsvoering worden (inter)actief gestimuleerd. De Kwaliteitskringen in Nederland zijn regionaal georganiseerd. NNK (Utrecht) is een landelijke organisatie.