Route:  
  1. Home
  2. Netwerk

Doelstelling


De KMWB biedt een platform voor netwerken, kennisdeling, en inspiratie voor een eigentijdse community van professionals met passie voor continu verbeteren op de vakgebieden kwaliteit, duurzaamheid, verandermanagement en veiligheid.

Wij leveren een wezenlijke bijdrage op het gebied van continu verbeteren aan ten minste 100 bedrijven in de regio Zeeland en Brabant.

De KMWB, een van de 12 kwaliteitskringen in Nederland, is een zakelijke vereniging en een netwerk van bedrijven, organisaties en personen in Midden en West-Brabant.