Route:  
  1. Home
  2. Netwerk
  3. Over de KMWB

Over de KMWB


De Kwaliteitskring Midden- en West-Brabant (KMWB) is een waardevol platform voor professionals in de vakgebieden kwaliteit, duurzaamheid, verandermanagement en veiligheid. Ons doel is netwerken, kennisdeling, en inspiratie leveren voor een eigentijdse community van professionals met passie voor continu verbeteren op de vakgebieden kwaliteit, duurzaamheid, verandermanagement en veiligheid. Wij leveren een wezenlijke bijdrage op het gebied van continu verbeteren aan ten minste 100 bedrijven in de regio Zeeland en Brabant.

KMWB 35 jaar oud en springlevend

Vele beroepsgroepen organiseren zich om kennis en ervaringen met elkaar te delen en van elkaar te leren, zodat het eigen functioneren steeds impulsen krijgt om te verbeteren. Deze hang naar netwerken en klankborden kan zowel binnen als buiten bedrijf of instelling. Kwaliteitsmanagers of – adviseurs, vaak soloposities, moeten dit veelal buiten de eigen organisatie zoeken. Ruim 30 jaar geleden zijn hiervoor de kwaliteitskringen opgericht. Zelfs in het digitale tijdperk van nu zijn deze kringen nog altijd springlevend, actueel en vernieuwend, zo ook de Kwaliteitskring Midden en West Brabant. Doordat de definitie van de functie Kwaliteitszorg en QA sterk is geëvolueerd en een veelal organisatie-brede toepassing heeft gekregen, kunnen directeuren/ondernemers en externe adviseurs bij de Kring ook waardevolle inspiratie, tools en handvatten opdoen.

Blikverruimend

Kijken over de grenzen van de eigen organisatie, daartoe nodigt de KMWB u uit. Voor de circa 75 kwaliteitsmanagers van de aangesloten bedrijven en instellingen uit Midden- en West-Brabant organiseert de KMWB lezingen, workshops en bedrijfsbezoeken. Iedereen die voortdurend op zoek is naar de meest praktische vertaling van beleid naar praktijk, het verbeteren en optimaliseren van de bedrijfsprocessen, het realiseren van meer klanttevredenheid, e.d. komt binnen de KMWB aan zijn/haar trekken.

Typering en waardering van het aanbod

De KMWB gaat voor ieder jaarprogramma steeds op zoek naar relevante thema’s die inspelen op actuele problemen of tendensen binnen bedrijf of instelling. Via goede sprekers, verrassende methodieken kunnen vakgenoten onderling theorie en praktijk aan elkaar koppelen. Zo ontstaat het spel van ‘halen en brengen’. Uit de evaluatiegegevens van alle bijeenkomsten, blijkt de gemiddelde waardering op jaarbasis consequent tussen de 7.5 en 8.5 te liggen. De kosten van lidmaatschap bedragen € 200,- per kalenderjaar.

KMWB ook uw kwaliteitskring?

Wilt u lid worden van de KMWB? Meld u dan hier aan.