Terugkoppeling ledenenquête


Ledenenquête geeft suggesties voor koersverandering KMWB

Doen we als Kwaliteitskring Midden- en West-Brabant de goede dingen én doen we de dingen goed?

Deze vraag naar kwaliteitszorg heeft de KMWB de afgelopen tijd flink bezig gehouden. Het ledenaantal loopt al geruime tijd terug, de opkomst van themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en het jaarlijkse congres is wisselend, goed, matig, slecht… Op oproepen doen-we-het-wel-goedvoor verdere verdieping in workshopvorm wordt nauwelijks gereageerd. Daarom tijd voor bezinning en raadpleging van alle leden. Voelen de leden zich nog wel thuis bij de KMWB? Moet het anders en beter? En zo ja, hoe en op welke onderdelen? Binden en boeien… maar hoe anders?

Ledenenquête

Het bestuur van de KMWB heeft opdracht gegeven aan een extern bureau De Bruijn & Maasdam om in mei 2016 een ledenenquête uit te voeren. Doel: zoveel mogelijk informatie verzamelen over de tevredenheid van de leden, de opbrengst van het lidmaatschap in termen van toegevoegde waarde als: kennisvergroting, meer netwerkcontacten, toepassingsmogelijkheden van de verkregen informatie binnen de eigen organisatie, suggesties voor verbetering, e.d.

Resultaten

De rapportage van dit onderzoek is op deze website te vinden onder de titel: ‘Een nieuwe koers voor de kwaliteitskring Midden- en West-Brabant?’ – Resultaten ledenenquête, mei 2016. Interessante uitkomsten, die kunnen helpen om de juiste dingen te doen voor alle sectoren binnen de KMWB. Dank aan de respondenten voor hun waardevolle en bruikbare inbreng.

Vervolg

In augustus en september jl. is de respons op dit onderzoek het vertrekpunt geweest voor twee strategiesessies van bestuur en programmacommissie. Daarin is gesproken over positiebepaling en perspectief voor de toekomst, kernwaarden, kortom de kleuren van het merk ‘KMWB’. Ook zijn afspraken gemaakt voor een ‘marsroute’. Graag willen we samen met de KMWB-leden nadere invulling geven aan een koersverandering om zo meer toekomstbestendig te worden.

 

Je hoort nog van ons!

Bestuur en programmacommissie, oktober 2016

AVANS Hogeschool
Van Den Bergh en Co B.V.
BOZ-Group
Waterschap Brabantse Delta
Bravis Ziekenhuis
Gemeente Breda
BT Nyloplast B.V.
Cabot BV
CALDERYS The Netherlands B.V.
Caligen Europe BV
Censor
CKV Plastics
Coca-Cola European Partners Netherlands BV
CurTec Nederland B.V.
Gemeente Etten-Leur
Flowserve AMSS Campus Etten-Leur
FujiFilm Manufacturing Europe BV Library Services
GGD West Brabant
GGZ Breburg
GVT Transport & Logistics BV
ID Logistics Tilburg B.V.
Inception BV
De Klerk Waterbouw BV
Mauri Technology B.V.
Mobile Containing B.V.
Movement4you
Office&me
PET power BV
Q4All
R.A.V. Brabant Midden-West-Noord
Result Laboratorium C.V.
Rhenus Contract Logistics Kraaiven B.V.
Gemeente Roosendaal
Schönherr Kwaliteitsadvies
Shell
Gemeente 's Hertogenbosch Beheer en Programmering Openbare Rui
SoliPharma B.V.
Strikolith B.V.
Suiker Unie
Surplus Zorg
Thetford BV
Varco BJ Oil Tools BV
Vinçotte Nederland B.V.
De Vries Werkendam B.V.
ROC West Brabant