Route:  
  1. Home
  2. Netwerk
  3. Terugkoppeling ledenenquête

Terugkoppeling ledenenquête 2020


In de zomermaanden zetten we een behoeftepeiling bij onze leden uit. 89 leden ontvingen een uitnodiging, 18 leden vulden de vragenlijst volledig in. Hieronder lees je de resultaten en onze ideeën om vervolg te geven aan deze resultaten.

Tevreden leden

De meesten leden zijn tevreden over het aanbod van de KMWB:  3 themabijeenkomsten, 2 webinars, 1 bedrijfsbezoek en 2 verslagen in de vorm van een artikel.

Netwerken belangrijk

Binnen deze activiteiten vinden de leden netwerken en leren het belangrijkst. Gevolgd door het uitwisselen van ervaringen.

 

Netwerk versterken

De top 3 van ideeën om het netwerk te versterken zijn:

  • Leden uit de eigen branche leren kennen
  • Mail- of appgroep
  • Online ontmoeten

Redenen afwezigheid

Het afwezig zijn bij activiteiten heeft vooral te maken met het tijdstip of dagdeel dat niet uitkomt en tijd. Een enkel lid geeft aan dat het onderwerp niet aanspreekt.

Actieve bijdrage

2 van de 18 leden geven aan een bijdrage te willen leveren aan activiteiten.

Verbeterideeën

15 leden hebben een aantal ideeën bedacht om de activiteiten van KMWB te verbeteren, zoals het bespreken van casuïstiek, kleinschalige kennisspreiding, vaker een bedrijfsbezoek organiseren, aandacht voor netwerken, fysieke bijeenkomsten, actieve workshops / interactieve webinars, diepgang door samenwerken met collega’s, voorstel doen over programma en keuze door de leden

Behoefte

Leden hebben behoefte aan een aantal inhoudelijke onderwerpen zoals samen beslissen in de zorg privacy en AVG, ontwikkelingen in de transport. Verder noemen leden onderwerpen op het gebied van managementsystemen, kwaliteitsontwikkelingen, en verander- en (verbeter) project-management.

Werving nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen we werven door promotie via eigen leden, Linkedin, opleidingen en bedrijven. Een goed gevuld profiel van leden op de KMWB website en samenwerking met andere kwaliteitsnetwerken is onder andere ook genoemd.

Vervolg

We zijn heel blij met jullie input en hebben inmiddels de resultaten besproken. Op dit moment werken we een idee uit om nieuwe leden te verleiden om lid te worden, maken we een communicatieplan waar LinkedIn een groot deel van uitmaakt en maken we een plan om leden te werven via opleidingsinstituten. Ook bij andere plannen gebruiken we jullie input. Nogmaals grote dank aan de respondenten voor het meedenken!

Hartelijke groet van het bestuur, Esther Schuurmans, Bianca Jongeneelen, Kees van Someren, Wim Hoogbergen en Leonoor de Geus

Logo Coca-Cola European Partners Netherlands BV
Logo Result Laboratorium C.V.
Logo De duurzame eik
Logo De Klerk Waterbouw BV
Logo De Vries Werkendam B.V.
Logo Metaalwerken Bergen op Zoom B.V.
Logo Cosun Beet Company
Logo Bravis Ziekenhuis
Logo Office&me
Logo Q4All
Logo SoliPharma B.V.
Logo Schönherr Kwaliteitsadvies
Logo Caligen Europe BV
Logo Surplus Zorg
Logo Waterschap Brabantse Delta
Logo Vinçotte Nederland B.V.
Logo GGD West Brabant
Logo AVANS Hogeschool
Logo Gemeente Breda
Logo Leonoor de Geus | organisatieadvies
Logo Varco BJ Oil Tools BV
Logo Curio
Logo Gemeente Etten-Leur
Logo CALDERYS The Netherlands B.V.
Logo Strikolith B.V.
Logo R.A.V. Brabant Midden-West-Noord
Logo Censor
Logo ID Logistics Tilburg B.V.
Logo CurTec Nederland B.V.
Logo Gemeente 's Hertogenbosch Beheer en Programmering Openbare Rui
Logo Inception BV
Logo Shell
Logo Movement4you
Logo FujiFilm Manufacturing Europe BV Library Services
Logo GVT Transport & Logistics BV