Wie zijn wij?


Het bestuur

De belangrijkste taken van het bestuur naast de de algehele coördinatie zijn:

  • het ontwikkelen en uitbouwen van de KMWB in de regio Midden- en West-Brabant;
  • realiseren van een aantrekkelijk, uitdagend en (vak-)inhoudelijk waardevol jaarlijks nieuw samen te stellen activiteitenprogramma
  • bedrijven, organisaties en instellingen inspireren en stimuleren om kwaliteitsmanagement in brede zin zo effectief mogelijk toe te passen en door te voeren;
  • contacten onderhouden met bedrijven, instellingen, en andere kwaliteitskringen in en buiten de eigen kring c.q. regio.

Het (nieuwe) bestuur van de Kwaliteitskring bestaat sinds 25 februari 2019 uit onderstaande leden.

Vacature

Voor de functie secretaris is er een vacature. Als secretaris verzorg je de communicatie naar de leden en heheer je het ledenbestand. De tijdbesteding is ca. 50 uur per jaar.  Vind jij het leuk om de rol van secretaris voor de KMWB in te vullen stuur dan een email naar voorzitter@kmwb.nl.

Bestuursleden:

Esther Schuurmans
Voorzitter
Sinds 22-02-2017
Bianca Jongeneelen-Goossens
Penningmeester
Sinds 16-01-2018
Leonoor de Geus
Bestuurslid
Sinds 01-03-2020

Secretariaat en postadres

Secretaris (momenteel vacature)

p/a Meeuwberg 63  |  4708 NH Roosendaal
T. 06 15081612  | E-mail: info@kmwb.nl