Route:  
  1. Home
  2. Netwerk
  3. Bestuur

De Kwaliteitskring Midden en West Brabant


Maak kennis met het bestuur

De belangrijkste taken van het bestuur naast de de algehele coördinatie zijn:

  • het ontwikkelen en uitbouwen van de KMWB in de regio Midden- en West-Brabant;
  • realiseren van een aantrekkelijk, uitdagend en (vak-)inhoudelijk waardevol jaarlijks nieuw samen te stellen activiteitenprogramma
  • bedrijven, organisaties en instellingen inspireren en stimuleren om kwaliteitsmanagement in brede zin zo effectief mogelijk toe te passen en door te voeren;
  • contacten onderhouden met bedrijven, instellingen, en andere kwaliteitskringen in en buiten de eigen kring c.q. regio.

Het (nieuwe) bestuur van de Kwaliteitskring bestaat uit onderstaande leden.

Bestuursleden:

Esther Schuurmans
Voorzitter
Sinds 22-02-2017
Kees van Someren
Secretaris
Sinds 01-09-2020
Bianca Jongeneelen-Goossens
Penningmeester
Sinds 16-01-2018
Wim Hoogbergen
Marketing en communicatie
Sinds 28-08-2019
Leonoor de Geus
Bestuurslid
Sinds 01-03-2020

Secretariaat en postadres

Secretaris

p/a Meeuwberg 63  |  4708 NH Roosendaal
T. 06 15081612  | E-mail: secretaris@kmwb.nl